تور زمینی ارمنستان ارزان

خدمات تور زمینی ارمنستان ارزان

تور زمینی ارمنستان ارزان اقامت در هتل های ۳/۴/۵ ستاره یک روز گشت داخل شهر با پذیرایی ناهار بیمه نامه مسافرتی با پوشش کرونا +سیمکارت اتوبوس ۲۵ نفره تا مرز نوردوز و حرکت از مرز با اتوبوس ارمنی تا هتل